Όροι χρήσης και συμμετοχής ταξιδιώτη σε οργανωμένο ταξίδι

Το νόμιμα αδειοδοτημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Αριθμός Αδείας: 0206E60000552101), Τουριστικό Γραφείο ”My Road Trip” Παναγόπουλος Ανδρέας, με έδρα την Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 6), ετοιμάζει και σας προτείνει εκδρομές και ταξίδια λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές σας ανάγκες, επιθυμίες και ιδιαιτερότητες.

Αποστολή μας είναι να σας παρέχουμε τις πιο αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες τουριστικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να απολαύσετε την εμπειρία της ζωής σας συναρπαστικά, άνετα και χωρίς έγνοιες.
Για την σωστή και καλύτερη εξυπηρέτησή σας είναι απαραίτητο να τηρούνται οι παρακάτω όροι συμμετοχής στη συνεργασία μας.

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους συμμετοχής, αυτόματα με την κράτηση τους.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Οι εγγραφές/κρατήσεις αρχίζουν την ημέρα κυκλοφορίας του προγράμματος και λήγουν 4 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής ή νωρίτερα όταν συμπληρωθεί ο καθορισμένος για την εκδρομή αριθμός θέσεων. Για να θεωρηθεί η εγγραφή/κράτηση έγκυρη, πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή τουλάχιστον της τιμής συμμετοχής που ορίζει το γραφείο, ανάλογα με την εκδρομή. Η εξόφληση πρέπει να γίνεται στον προκαθορισμένο χρόνο που έχει ορίσει το γραφείο μας πριν την αναχώρηση, ανάλογα με την εκδρομή.

Οι πληρωμές (προκαταβολή-εξόφληση) καταβάλλονται στο γραφείο μας σε μετρητά ή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή μπορούν να κατατεθούν στους αριθμούς λογαριασμού που αναγράφονται σε κάθε αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής.

Ο εκδρομέας/συμμετέχοντας οφείλει να ενημερώνει το γραφείο εντός της προθεσμίας για την πληρωμή (σε περίπτωση εμβάσματος, αποστέλλει  το αποδεικτικό μεταφοράς). Καμία κατάθεση δεν δεσμεύει αυτόματα τη συμμετοχή, αν δεν έχει προηγηθεί τηλεφωνική κράτηση!

Τηλεφωνικές κρατήσεις ή άλλου είδους κρατήσεις (π.χ μέσω e-mail ή web site) που δεν επικυρώνονται εντός 2 ημερών με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει τις θέσεις.

Η κράτηση μπορεί να γίνει είτε ατομικά, είτε ως παρέα. Στην κράτηση μας δίνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, αριθμό ατόμων και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας).

Στο κινητό τηλέφωνο όπου δώσατε κατά την κράτηση, αποστέλλουμε προ της εκδρομής, ενημερωτικό μήνυμα με όλες τις λεπτομέρειες αναχώρησης. Το άτομο όπου έλαβε το μήνυμα οφείλει να ενημερώσει την παρέα του για τις πληροφορίες που έλαβε. Αν για οποιοδήποτε κώλυμα το μήνυμα δεν παραληφθεί από το κινητό του εκδρομέα, ή ο ίδιος δεν ενημερώσει τους υπόλοιπους συνεκδρομείς του, το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΕΞΟΔΑ – ΠΑΡΟΧΕΣ:

Η τιμή συμμετοχής κάθε εκδρομής καλύπτει τα σαφώς καθοριζόμενα έξοδα που αναφέρονται στο τέλος του προγράμματος κάθε εκδρομής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

H τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους εκδρομείς. Εάν κάποιος απουσιάζει την καθορισμένη ώρα αναχώρησης, επανακτά την επαφή με την ομάδα με δικά του έξοδα, όπως επίσης εάν απουσιάζει την ώρα της ξενάγησης θεωρείται ότι απουσιάζει οικειοθελώς. Καμία αξίωση επιστροφής χρημάτων δεν γίνεται δεκτή.

ΘΕΣΕΙΣ:

Αλλαγές θέσεων δεν γίνονται κατά τη διαδρομή, εκτός αν παραστεί ανάγκη ή το κρίνει ο αρχηγός της εκδρομής.

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος και έχει το δικαίωμα αλλαγής στις ώρες αναχώρησης και ξενάγησης ή ακόμα και μεταβολής του προγράμματος, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες. ή λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ:

Οι τιμές του προϊόντος υπόκεινται σε αυξομείωση αναλόγως των τιμών ορισμένων εξωτερικών παραγόντων, όπως ξενοδοχείων, πλοίων, αεροπλάνων, καυσίμων κ.λ.π. Το γραφείο φυσικά οφείλει να ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ:

Οι ακριβείς ημερομηνίες/περιθώριο ακυρώσεων και η πολιτική επιστροφών, αναγράφονται στο δημόσια ανηρτημένο πρόγραμμα της εκάστοτε εκδρομής. Πέραν των προδιαγεγραμμένων ημερομηνιών δεν προβλέπεται καμία επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά του προπληρωμένου ποσού σε άλλη ημερομηνία ή διαφορετική εκδρομή.

Ακύρωση συμμετοχής έως και την αναφερόμενη λήξη προθεσμίας καταβολής προκαταβολής/εξόφλησης, γίνεται επιστροφή 100% του εισπραχθέντου ποσού. Ακυρώσεις πέραν αυτού, καμία επιστροφή ή μεταφορά δεν γίνεται δεκτή.

Την ακύρωση συμμετοχής χωρίς ακυρωτικά δεν στοιχειοθετούν αλλαγές ώρας αναχωρήσεων, ούτε αντικατάσταση ξενοδοχείων σε άλλα ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας καθώς και πιθανές τροποποιήσεις του προγράμματος που δεν αλλάζουν σημαντικά τον χαρακτήρα της εκδρομής. Επίσης, ασθένειες, ιατρικές επεμβάσεις και ατυχήματα δεν στοιχειοθετούν ακύρωση εκδρομής χωρίς ακυρωτικά.

Εκδρομέας που κωλύεται να συμμετέχει σε εκδρομή, μπορεί να εκχωρεί την κράτηση του σε άλλο πρόσωπο δικό του αφού προηγουμένως και εγκαίρως ενημερώσει το γραφείο μας. Ο αντικαταστάτης αποκτά αυτόματα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εκδρομέα που ακύρωσε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

Παιδιά έως X ετών (η ηλικία αναγράφεται πάντοτε στο πρόγραμμα κάθε εκδρομής) συμμετέχουν με ποσοστό έκπτωσης οριζόμενο από το γραφείο  ανά περίπτωση και έχουν τις παροχές της εκδρομής. Οι τιμές εξαρτώνται από τρίτους παράγοντες, και δεν ορίζονται αυθαίρετα από το γραφείο.

ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ:

Το κοστολόγιο των εκδρομών γίνεται βάση των τιμών που ισχύουν για δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια. Σε περίπτωση που ο εκδρομέας ταξιδεύει μόνος του είναι δυνατόν να μοιραστεί δίκλινο δωμάτιο με άλλον συνεπιβάτη εφ΄ όσον υπάρξει από κοινού συνεννόηση, αλλιώς η χρήση μονόκλινου είναι υποχρεωτική και η διαφορά πληρώνεται από τον εκδρομέα.

Το ίδιο ισχύει και όταν προκύπτει ακύρωση του ενός εκ των δύο συμμετεχόντων. Τα δωμάτια είναι στη διάθεση των πελατών ανάλογα με την πολιτική του ξενοδοχείου.

Επιπλέον ο εκδρομέας, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο ξενοδοχείο τον αντίστοιχο φόρο διανυκτέρευσης (αναγράφεται πάντα στην ανάρτηση της εκάστοτε εκδρομής), ο οποίος επιβάλλεται σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:

Το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να οργανώσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εκδρομές που διαθέτει. Ενεργεί, δε, ως μεσάζων όπου μεσολαβούν τρίτοι φορείς όπως πλοία, αεροπλάνα, τουριστικοί οργανισμοί, ξενοδοχεία κ.λ.π. Σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης δρομολογίων και γενικά για κάθε ανωμαλία σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος που αφορά τους φορείς αυτούς το γραφείο θα φροντίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους εκδρομείς, δεν έχει, όμως, καμία ευθύνη. Εάν για οποιαδήποτε αιτία όπως κακοκαιρία, απεργίες κ.λ.π. χρειαστεί αναγκαία η παράταση ή αλλαγή του ταξιδιού οι εκδρομείς υποχρεούνται για τα τυχόν επιπλέον έξοδα. Επίσης το γραφείο δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας αντικειμένων ή αποσκευών.

Επιπλέον το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος της εκδρομής, είτε πριν την αναχώρηση είτε κατά τη διάρκεια αυτού, για λόγους τεχνικούς, ανωτέρας βίας ή για καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων.

Πρόσθετα το γραφείο δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση επισκέψεων σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους λόγω απεργιών ή αργιών ή ανωτέρας βίας. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης κάποιας εκδρομής για λόγους ασφάλειας, σκοπιμότητας ή λόγω μη συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού συμμετοχής με μόνη δέσμευση την επιστροφή των εισπραχθέντων χρημάτων ή προτείνοντας κάποια άλλη εκδρομή και χωρίς υποχρέωση άλλης αποζημίωσης.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ:

Τέλος, το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση σε οποιοδήποτε πελάτη/εκδρομέα, εάν κρίνει ότι είναι σκόπιμο ή απαραίτητο, ή κρίνει οτι θα επηρρεάσει την ασφάλεια των υπολοίπων επιβατών. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης οποιασδήποτε κράτησης σε περίπτωση που κριθέι απαραίτητο, ειδοποιώντας τον εκάστοτε επιβάτη έγκαιρα. Σας γνωστοποιούμε ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις γίνεται πλήρης επιστροφή των εισπραχθέντων χρημάτων, κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.

Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων κατά τη διάρκεια μίας εκδρομής εμφανίσει επιθετική ή οποιαδήποτε παράνομη ή ακραία συμπεριφορά, που δύναται να επηρρεάσει την ασφάλεια των συνεπιβαινόντων ή του προσωπικού, ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να απομακρύνει τον συγκεκριμένο επιβάτη μαζί με τα πράγματά του, σε σημείο προσβάσιμο από άλλο μέσον μετακίνησης. Στην περίπτωση που ο επιβάτης αρνηθεί την απομάκρυνση με ειδοποίηση δια ζώσης, καλείται αρμόδια αρχή για τη διεκπαιρέωση της απομάκρυνσης, πάντα με τη νόμιμη οδό.

Τα έξοδα επιστροφής του απομακρυνθέντα επιβάτη στον τόπο αρχικής επιβίβασης καλύπτονται από το γραφείο κατά περίπτωση. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν πραγματοποιείται, εφόσον παροχές της εκάστοτε εκδρομής έχουν καλυφθεί όπως αναγράφονται στην εκάστοτε εκδρομή.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ:

Βασική υποχρέωση των εκδρομέων που συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. Για υπηρεσίες που έχασαν από δική τους υπαιτιότητα δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι να μελετήσουν πλήρως το πρόγραμμα της εκδρομής που θα συμμετάσχουν καθώς και τους όρους συμμετοχής.

Η περίπτωση άγνοιας του προγράμματος της εκδρομής και των όρων συμμετοχής δεν είναι δικαιολογημένη και σε περίπτωση που ο εκδρομέας δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή διεκπεραίωση της εκδρομής παρέχει το δικαίωμα στον αρχηγό της εκδρομής να αδιαφορήσουν για τον ασυνεπή ταξιδιώτη για την τήρηση της συνέπειας και του νόμιμου ωραρίου. Οι συμμετέχοντες με την εγγραφή τους στα γραφεία μας ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με άλλο πρόσωπο αποδέχονται αυτομάτως όλους τους όρους συμμετοχής.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ:

Οι συμμετέχοντες στις εκδρομές του γραφείου μας μπορούν να εκφράσουν τα παράπονα/παρατηρήσεις τους για τυχόν ελλείψεις ή όχι καλής εκτέλεσης του προγράμματος, γραπτώς και εντός 7 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής της εκδρομής.

Το γραφείο μας και οι εκδρομείς υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση διαφωνίας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλης της σελίδας χωρίς τη γραπτή άδεια του γραφείου. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των κειμένων, των εικόνων, των φωτογραφιών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Τουριστικού Γραφείου ”My Road Trip” Παναγόπουλος Ανδρέας και προστατεύονται από την νομοθεσία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – GDPR

Το ταξιδιωτικό γραφείο τηρεί και εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες πολιτικές και τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίζει την ενδεδειγμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («GDPR»).

Το γραφείο αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών με την τηλεφωνική εγγραφή τους στις υπηρεσίες του. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται (όνομα, τηλέφωνο) είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών και δεν τροποποιούνται ή επεξεργάζονται έκτοτε.

Τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα για τη διευκόλυνση των πελατών στην εκ νέου χρήση των υπηρεσιών του γραφείου στο μέλλον. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί την αποθήκευση των στοιχείων του μετά το πέρας της υπηρεσίας, έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή τους με γραπτό αίτημα το οποίο αποστέλλεται στο info@myroadtrip.gr.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν αποκλειστικά οι υπάλληλοι του γραφείου, οι οποίοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι να τηρούν τους κανόνες απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Cookies

Ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία των «cookies». Με την πλοήγηση του Χρήστη στον ιστότοπο, ο Χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στο Site.

*Τι είναι τα Cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, ο ιστότοπος είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στον ιστότοπος, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ιστοσελίδα προστατεύεται από πρωτόκολλο ασφαλείας SSL, εξασφαλίζοντας τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών. Το πιστοποιητικό ασφαλείας SSL κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που μεταφέρονται κατά τον σχολιασμό στα άρθρα της ιστοσελίδας.

Επικοινωνία

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε αναφορικά με τις τρέχουσες εκδρομές και την κράτηση σας.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.